Nabízíme vyřízení čerpání dotací z otevřených dotačních programů zcela zdarma! Konkrétně v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám & Nová zelená úsporám Light, kotlíkových dotací pro domácnosti i programu Čistá energie Praha.

Nová zelená úsporám

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva, nižší než 3.třídy. Dotaci lze získat i na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo.

 • Výměna elektrokotle za tepelné čerpadlo
  likvidace, nebo ponechání jako záložní zdroj

 • Výměna kotle na tuhá paliva za tepelné čerpadlo
  likvidace původního kotle

 • Výměna za krbovou vložku
  likvidace, nebo zaslepení kouřovodu

Výše dotace

až 80 000 Kč
bez ohřevu TUV (teplé užitkové vody)

až 100 000 Kč
s ohřevem TUV

až 60 000 Kč
výměna elektrického vytápění přímotopy, akumulačními kamny, elektrickým podlahovým vytápěním, infrazářiči za tepelné čerpadlo vzduch/vzduch

Kotlíkové dotace (kotlíkovka)

Dotace je určena pro seniory a domácnosti s nižším příjmem (do 16 000 Kč).

Na co lze dotaci čerpat

Na výměnu kotle na pevná paliva nesplňující 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj.

Typy podporovaných zdrojů tepla

 • Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže
 • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
 • Elektrická a plynová čerpadla

Typ zdroje tepla

Tepelné čerpadlo
až 180 000 Kč

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva
až 130 000 Kč

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
až 130 000 Kč

Kdo může o dotaci žádat

 • Vlastníci, nebo spoluvlastníci nemovitosti, rodinného domu, bytového domu, nebo
  trvale obývaného rekreačního objektu.
 • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu
  starobní důchod, nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně.
 • Žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi 1. lednem 2022 a
  dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

Čistá energie Praha 2022 – 2023

 • Program je určen na podporu instalací tepelných čerpadel
 • Instalace tepelného čerpadla vzduch/voda jako náhrada za původní zdroj tepla (plynového kotle na likvidaci)
  maximální dotace 100 000 Kč

 • Instalace tepelného čerpadla vzduch/vzduch
  maximální dotace 60 000 Kč

Nová zelená úsporám Light

 • Dotace je určena pro domácnosti s nižšími příjmy a seniory.
 • Žadatelé mohou od května 2023 nově získat až 90 000 Kč na pořízení termických, nebo fotovoltaických systémů pro ohřev vody.